« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
DECABORANEICSC: 0712 (אוקטובר 1997)
CAS #: 17702-41-9
מספר או"מ: 1868
EC Number: 241-711-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 80°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר. חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם תרכובות הלוגניות או חומרים מחמצנים.   מעל 80°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות.  יש להשתמש באבקה ייעודית, חול יבש. אין להשתמש בחומרים אחרים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש למנוע פיזור אבק! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש. הזעה. בחילה. כאב גרון. חולשה. רעד. חוסר קואורדינציה. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש באוורור (לא במקרה של אבקה), יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. ראו סעיף נשימה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במגן פנים.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לגרום להקאה (רק לאנשים שנמצאים בהכרה!). יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 4.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים, הלוגנים ומחמצנים . קריר. יבש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
DECABORANE ICSC: 0712
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים חסרי צמע עד לבנים עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
עשוי להתפוצץ בחימום או במגע עם להבות. מתפרק איטי ב- 300°C. זה מייצר בורון וגז דליק (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים של תחמוצות בורון. מגיב לאט עם חומרים הלוגניים ואתרים. זה מייצר חומרים רגישים למכה. מגיב בפיצוץ עם מחמצנים. מגיב עם מים ורטיבות. זה מייצר גז דליק (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). תוקף ומי טבעי, סוגים מסוימים של גומי סינטטי, שומנים מסוימים וחומרי סיכה מסוימים. 

נוסחה: B10H14
משקל מולקולרי: 122.2
נקודת רתיחה: ‎213°C
נקודת התכה: ‎99.6°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.9
מסיסות במים : ממיס מעט במים קרים, עובר הידרוליזה במים חמים
לחץ אדים, Pa ב-25°C‏: 6.65
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 4.2 (בנקודת רתיחה)
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 80°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 149°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: ראו הערות 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
האווירוסול מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לעייפות, רגשנות יתר והרדמה. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית. דבר שעשוי לגרום לעייפות, חוסר יכולת להתרכז וחוסר קואורדינציה. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.05 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 0.15 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור).
MAK: 0.25 mg/m3, 0.05 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H) 

סביבה
 

הערות
The onset of symtoms is frequently delayed for 24 to 48 hours after exposure.
Explosive limits are unknown in the literature.
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון הלונים.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018