« بازگشت به فهرست جستجو  
لیتیمICSC: 0710 (1999-03)
LITHIUM
CAS #: 7439-93-2
UN #: 1415
EC #: 231-102-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد قابل احتراق یا آب.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با آب تماس نداشته باشد.    از پودر مخصوص استفاده کنید. از آب استفاده نکنید. از سایر عوامل استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. سوختگی های پوست. درد. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گرفتگی های شکمی. درد شکمی. احساس سوزش. تهوع. شوک یا غش کردن. استفراغ. ضعف.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. با کارشناس مشورت کنید! پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک، فلزی، مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، اسیدها، هالون ها و سایر مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. با روغن معدنی نگهداری کنید.  
بسته بندی
هوا بندی شده. 
لیتیم ICSC: 0710
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
فلز سفید نقره ای نرم. در مواجهه با هوا و رطوبت، زرد می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. این ماده هنگامی که به صورت ریز پراکنده شود، ممکن است در تماس با هوا به صورت خودبخودی شعله ور شود. پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی، اسیدها و بسیاری از ترکیبات (هیدروکربن ها، هالوژن ها، هالون ها، بتن، شن و آزبست) واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با آب واکنش می دهد. این ماده گاز هیدروژن به شدت قابل اشتعال و دمه (فیوم)های خورنده هیدروکسید لیتیم تولید می کند. 

فرمول: Li
جرم اتمی: 6.9
نقطه جوش: 1336 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 180.5 درجه سلسیوس
چگالی : 0.5 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش شدید
فشار بخاردر 723 درجه سلسیوس: Pa 133
دمای اشتعال خودبخودی: 179 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، C; R: 14/15-34; S: (1/2)-8-43-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018