« بازگشت به فهرست جستجو  
کربنICSC: 0702 (2017-04)
CARBON
CAS #: 7440-44-0
UN #: 1361 (منشأ گیاهی یا حیوانی)
EC #: 231-153-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در صورتی که پودر شود بسیار قابل اشتعال است. قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق      
پوست      
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flame
آتش گیری خودبخود در تماس با هوا 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
کربن ICSC: 0702
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد سیاه پودر یا در شکل های مختلف. در حالت خالص بدون بو است. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. چنانچه خشک باشد، بار الکتریسیته ساکن توسط چرخش، حمل و نقل پنوماتیک، ریختن، و غیره می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است در تماس با هوا به صورت خودبخودی شعله ور شود. هنگام سوختن، در صورت تهویه ناکافی، مونوکسیدکربن سمی تشکیل می دهد. این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده به شدت با اکسیدان ها مانند برمات ها، کلرات ها و نیترات ها واکنش می دهد.  

فرمول: C
جرم اتمی: 12
نقطه جوش: >4000 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: >3500 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.8-3.51
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند اما چیزی یافت نشده است.
این کارت برای کربن خالص به شکل غیر الیافی بکار می رود.
الیاف کربن یا کربن حاوی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ممکن است خطرات متفاوتی را ایجاد کنند.
ICSCهای 0471 و 0893 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018