« بازگشت به فهرست جستجو  
منیزیم (گلوله)ICSC: 0701 (2011-06)
MAGNESIUM (PELLETS)
Magnesium turnings
CAS #: 7439-95-4
UN #: 1869
EC #: 231-104-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیار قابل اشتعال وقتی به قطعات ریزی تقسیم شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  توضیحات را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با آب یا هر ماده دیگری تماس نداشته باشد.    از شن خشک، پودر مخصوص استفاده کنید. از عوامل آب دار ، دی اکسید کربن، سایر عوامل استفاده نکنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق توضیحات را ببینید.    هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن احساس سوزش در دهان و در سینه و معده.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flame
جامد قابل اشتعال
خود گرمایشی؛ ممکن است آتش بگیرد
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعال آزاد می کند  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از سایر مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
منیزیم (گلوله) ICSC: 0701
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد نقره ای- سفید فلزی در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با آب واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. تماس با بسیاری از مواد دیگر ممکن است باعث واکنش های خطرناک شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی تولید می کند. 

فرمول: Mg
جرم اتمی: 24.3
نقطه جوش: 1100 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 649 درجه سلسیوس
چگالی : 1.7 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
با شعله شدید می سوزد.
به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی چشم، مستقیماً به شعله های آتش منیزیم نگاه نکنید.
پودر منیزیم می تواند با گلوله هایی همراه باشد. اکیداً توصیه می شود برای پودر منیزیم از کارت مشورت بگیرید.
ICSC 0289 را ببینید.
با عوامل اطفا حریق مانند آب، پودر، کربن دی اکسید، هالون ها و کف ها به شدت واکنش نشان می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F; R: 11-15; S: (2)-7/8-43 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018