« بازگشت به فهرست جستجو  
متا کریلو نیتریلICSC: 0652 (2005-10)
METHACRYLONITRILE
Methylacrylonitrile
2-Methyl-2-propenenitrile
2-Cyanopropene
Isopropenylnitrile
CAS #: 126-98-7
UN #: 3079 (تثبیت شده)
EC #: 204-817-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  از فوم مقاوم به الکل استفاده کنید. از پودر خشک استفاده کنید. از دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. گیجی. ضعف. کوتاهی نفس. تشنج. عدم هوشیاری.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). هنگام تحریک به استفراغ دستکش محافظتی بپوشید. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. ضد حریق. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
متا کریلو نیتریل ICSC: 0652
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. بخارها مهارنشدنی هستند و ممکن است پلیمریزه شده و منجر به مسدود شدن دریچه های تهویه شوند. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است تحت تأثیر اسیدها، بازها و نور به شدت پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. این ماده ممکن است با گرمادهی پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. هنگام سوختن، دمه (فیوم) های خورنده و سمی شامل سیانیدها و اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد.  

فرمول: C4H5N
جرم مولکولی: 67.1
نقطه جوش: 90.3 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -35.8 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.8
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: متوسط
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 8.66
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.17
نقطه اشتعال: 1.1 c.c. درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2-6.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.68  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
بخار برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی شود. این امر ممکن است منجر به تشنج و بیهوشی شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
محصول تجاری حاوی ppm 50 هیدروکوئینون مونو اتیل اتر به عنوان تثبیت کننده است.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
از پادزهرهای مشابه حالت مسمومیت با سیانید استفاده کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، T; R: 11-23/24/25-43; S: (1/2)-9-16-18-29-45; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018