« بازگشت به فهرست جستجو  
دی استون الکلICSC: 0647 (2005-04)
DIACETONE ALCOHOL
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-
4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
CAS #: 123-42-2
UN #: 1148
EC #: 204-626-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. توضیحات را ببینید.  ممکن است در بالای 58 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. توضیحات را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 58 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. خشکی پوست. ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را با جاذب خنثی بپوشانید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اسیدها، بازها، آمین ها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی استون الکل ICSC: 0647
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن یا تماس با اسیدها، بازها و آمین ها تجزیه می شود. این ماده استون و الکل مزیتیل تولید می کند. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: C6H12O2 / (CH3)2C(OH)CH2COCH3
جرم مولکولی: 116.2
نقطه جوش: 169-171 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -47 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.93
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.108
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.0
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0048
نقطه اشتعال: 58 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 640 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.8-6.9
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.14 - 1.03 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. اگر این مایع بلعیده شود، آسپیراسیون به ریه ها ممکن است منجر به پنومونیت شیمیایی شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود.  


حدود مواجهه شغلی
TLV: 50ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 96mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
این کارت فقط برای ماده خالص معتبر است.
محصول تکنیکال ممکن است تا 5% حاوی استون (ICSC 0087 را ببینید) باشد، منجر به قابلیت اشتعال بالا شود.
طبقه بندی دیگر UN برای محصول تکنیکال: طبقه مخاطره 3 و گروه بسته بندی II. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36; S: (2)-24/25 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018