« بازگشت به فهرست جستجو  
2- آمینو-5- کلرو تولوئنICSC: 0630 (2007-04)
2-AMINO-5-CHLOROTOLUENE
4-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-2-methylaniline
CAS #: 95-69-2
UN #: 2239
EC #: 202-441-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. ادرار قرمز. ادرار مکرر، ناگهانی و دردناک. درد شکمی. کبودی لب ها، ناخن ها و پوست. سردرد. سرگیجه. تهوع. خواب آلودگی.  از حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. ممکن است جذب شود! استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن یا تماس با پوست
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث سرطان شود
باعث آسیب به مثانه و سلول های قرمز خون می شود
زیان آور برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
توضیحات: E 
2- آمینو-5- کلرو تولوئن ICSC: 0630
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد یا مایع بی رنگ تا قهوه ای در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. به شدت با استرهای اسید کلروفرمیک، اکسیدان های قوی، انهیدریدهای اسیدی، اسیدها و کلریدهای اسیدی واکنش می دهد. 

فرمول: C7H8ClN/ ClC6H3(CH3)NH2
جرم مولکولی: 141.6
نقطه جوش: 241 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 29-30 درجه سلسیوس
چگالی : 1.19 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.095 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 5.5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.9
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 99 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 560 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.27  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست، از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی پوست، مجرای تنفسی و چشم ها (به صورت جامد) شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مثانه شود. این امر ممکن است منجر به التهاب خونریزی دهنده شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-23/24/25-68-50/53; S: 53-45-61-60 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018