« بازگشت به فهرست جستجو  
زایلنول (مخلوط ایزومرها)ICSC: 0601 (2000-02)
XYLENOL (MIXED ISOMERS)
Dimethylphenol
Hydroxydimethylbenzene
CAS #: 1300-71-6
UN #: 2261
EC #: 215-089-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. سردرد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! احساس سوزش. قرمزی. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. درد شکمی. تهوع. استفراغ. اسهال. سرگیجه. سردرد. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  استراحت کنید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات، انهیدریدهای اسید، کلریدهای اسید، بازها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
زایلنول (مخلوط ایزومرها) ICSC: 0601
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع یا کریستال های سفید تا زرد با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با انهیدریدهای اسیدی، کلریدهای اسیدی، بازها و اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: C8H10O / (CH3)2C6H3OH
جرم مولکولی: 122.2
نقطه جوش: 203-225 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 25-75 درجه سلسیوس
چگالی : 1.02-1.13 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 4-8
فشار بخاردر ? درجه سلسیوس: Pa 0.5-37
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.2
نقطه اشتعال: 61-95 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 599 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.4-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.23/2.36  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها و پوست است. خورنده در صورت بلعیدن. ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
اثرات سلامتی ممکن است مشابه به اثرات فنول و ترکیبات مرتبط باشند.
ICSC 0070 را ببینید.
توصیه های این کارت در مورد 3و4- زایلنول (CAS 95-65-8)، 2و5- زایلنول (CAS 95-87-4)، 2و4- زایلنول (CAS 105-67-9)، 2و3 - زایلنول (CAS 526-75-0)، و 2و6- زایلنول (CAS 576-26-1) نیز کاربرد دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; توضیحات: C 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018