« بازگشت به فهرست جستجو  
2و4- دی آمین تولوئنICSC: 0582 (2014-04)
2,4-TOLUENEDIAMINE
2,4-Toluylenediamine
4-Methyl-m-phenylenediamine
2,4-Diaminotoluene
2,4-TDA
CAS #: 95-80-7
UN #: 1709
EC #: 202-453-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار.  از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی (در صورت مذاب بودن) یا محافظ صورت را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
سمی در صورت بلعیدن
زیان آور در تماس با پوست
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. از اکسیدان ها و اسیدها جدا نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. در ظروف ساخته شده از آلومینیوم یا مس و آلیاژهای آن ذخیره یا حمل نکنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
2و4- دی آمین تولوئن ICSC: 0582
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ. در مواجهه با هوا، تیره می شود. 

خطرات فیزیکی
چنانچه خشک باشد، بار الکتریسیته ساکن توسط چرخش، حمل و نقل پنوماتیک، ریختن، و غیره می تواند ایجاد گردد. چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. با اکسیدان ها و اسیدها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به مس و آلیاژهای آن و آلومینیوم حمله می کند.  

فرمول: C7H10N2 / CH3C6H3(NH2)2
جرم مولکولی: 122.2
نقطه جوش: 292 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 99 درجه سلسیوس
چگالی : 1.26 kg/l
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 3.5
فشار بخار در 106.5 درجه سلسیوس: kPa 0.13
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 149 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 475 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.35  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل یا بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. مایع داغ ممکن است باعث سوختگی های شدید پوستی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و خون شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به نقص در عملکرد کبد و نقص کلیه شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی در انسان شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (بخار و آئروسل): حساسیت پوستی (SH)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
اغلب در حالت مذاب حمل و نقل می شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018