« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
ISOPHORONE DIISOCYANATEICSC: 0499 (נובמבר 2008)
CAS #: 4098-71-9
מספר או"מ: 2290
EC Number: 223-861-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים. חימום יגרום לעלייה בלחץ עם סיכון התפוצצות.    אש גלויה אסורה.    יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.   

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה.  יש להשתמש במערכת סגורה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות. כאב. כוויות עור חמורות.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כאב גרון. תחושת צריבה . כאב בטן.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים מכוסים. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. יש לטפל בשאריות הנוזל עם תערובת של אמוניה (4 - 8 אחוז), דטרגנט (2 אחוז) ומים. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

corrskull;toxiccancer;health haz
קטלני אם נשאף.
מזיק במגע עם העור
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
עלול לגרום לתסמינים אלרגיים או אסטמתיים אוקשיי נשימה בשאיפה
עלול לגרום ל תגובה אלרגית בעור 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד מבסיסים, חומצות, אלכוהולים, אמינים, אמידים, פנולים, מרקפטנים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. סגור היטב. קריר. יבש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
ISOPHORONE DIISOCYANATE ICSC: 0499
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עד צהוב עם ריח חריף. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
החומר עשוי להתפלמר . תפרק בבעירה. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן ציאנידעי ותחמוצות חנקן. מגיב עם חומצות, אלכוהול, אמינים, בסיסים, אמידים, פנולים ומרקפטנים. לפיכך גורם לסיכון התרעילות, אש ופיצוץ. תוקף חומרי פלסטיק וגומי. 

נוסחה: C12H18N2O2 / (CH3)2C6H7(CH3)(N=C=O)CH2N=C=O
משקל מולקולרי: 222.3
נקודת רתיחה ב- 1.33kPa:‏ 158°C‎
מתפרק ב-310°C
נקודת התכה: ‎-60°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.06
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-‏: 15 ‏(תגובה)
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 0.04
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.0
נקודת הבזק: 155°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 430°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 0.7-4.5 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (מוחשב): 4.75 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעור. החומר מגרה באופן חמור את העיניים. האווירוסול מגרה את דרכי הנשימה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºCבריסוס. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לריגוש העור . שאיפה חוזרת או ממושכת עלולה לגרום לאסטמה. ראו הערות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.005 חל"מ כ-TWA.
MAK: 0.046 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: I(1); sensitization of respiratory tract and skin (SAH); pregnancy risk group: D 

סביבה
החומר עשוי להיות מסוכן לסביבה. יש לתת תשומת לב מיוחדת לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
כל מי שיש לו תסמיני אסטמה עקב חומר זה, צריך להימנע מכל מגע נוסף.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, N; R: 23-36/37/38-42/43-51/53; S: (1/2)-26-28-38-45-61; הערה: 2 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018