« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروژن سیانید، مایع شدهICSC: 0492 (2018-05)
HYDROGEN CYANIDE, LIQUEFIED
Hydrocyanic acid
Prussic acid
Formonitrile
CAS #: 74-90-8
UN #: 1051
EC #: 200-821-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گیجی. خواب آلودگی. سردرد. تهوع. کوتاهی نفس. تشنج. عدم هوشیاری. حمله تنفسی و قلبی.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست ممکن است جذب شود! بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
چشم ها ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. استنشاق را ببینید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
بخار و مایع به شدت قابل اشتعال
کشنده در صورت بلعیدن، در تماس با پوست یا استنشاق
باعث تحریک چشم می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; خطرات جانبی سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. ضد حریق. خنک نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هیدروژن سیانید، مایع شده ICSC: 0492
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع یا گاز بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است در صورت پایدار نشدن خود بخود پلیمریزه شود. این ماده ممکن است با گرمادهی تحت تأثیر بازها، بیش از 2% آب، یا در صورت پایدار نشدن از نظر شیمیایی پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. هنگام سوختن، گازهای خورنده و سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد. محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. به شدت با اکسیدان ها و کلرید هیدروژن در مخلوط های الکلی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: HCN
جرم مولکولی: 27.03
نقطه جوش: 26 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -13 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.69 (مایع)
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 82.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.94
نقطه اشتعال: -18 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 538 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5.6-40.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.25  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده ممکن است برای پوست تحریک کننده باشد. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی شود. این امر ممکن است منجر به تشنج و بیهوشی شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس خیلی سریع به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تیروئید شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 4.7ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
EU-OEL: 1mg/m3, 0.9ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 5mg/m3, 4.5ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
توصیه های این کارت برای سیانید هیدروژن تثبیت شده، جذب شده در یک ماده بی اثر متخلخل نیز بکار می رود.
شماره های دیگر UN: 1613، هیدروژن سیانید، محلول آبی، حداکثر 20% هیدروژن سیانید؛ 1614، هیدروژن سیانید، تثبیت شده، حاوی کمتر از 3% آب و جذب شده در یک ماده بی اثر متخلخل؛ 3294، هیدروژن سیانید، محلول در الکل با حداکثر 45% هیدروژن سیانید.
در صورت امکان مواجهه با هیدروژن سیانید، هرگز در یک منطقه به تنهایی کار نکنید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018