« بازگشت به فهرست جستجو  
کربن سیاهICSC: 0471 (2017-04)
CARBON BLACK
Furnace black
Acetylene black
Carbon soot
CAS #: 1333-86-4
# UN: توضیحات را ببینید
EC #: 215-609-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  از رسوب غبار جلوگیری کنید. سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار.  از پودر، اسپری آب، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از سیستم بسته استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
هشدار
مشکوک به ایجاد سرطان اگر استنشاق شود
اگراستنشاق شود ممکن است باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
کربن سیاه ICSC: 0471
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر بی بو سیاه گلوله ای یا به شدت ریز. 

خطرات فیزیکی
ابر ذرات در تماس با سطوحی که به شدت گرم شده اند (بالای 500 درجه سلسیوس) می تواند شعله ور گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده به شدت با اکسیدان ها و بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد.  

فرمول: C
جرم اتمی: 12
نقطه ذوب: ≈3550 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.8-2.1
حلالیت در آب: اصلا
دمای اشتعال خودبخودی: >500 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 3mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
ممکن است استفاده از این ماده به عنوان ذرات بسیار ریز (کوچکتر از100 نانومتر) (نانوذرات) در غلظت های به خوبی کمتر از موارد نشان داده شده در این کارت، اثرات نامطلوب ایجاد کند. باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
بسته به فرآیند تولید، در ترکیبات شیمیایی آن ها تغییراتی وجود دارد.
بنا بر گزارش ها، هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAH) در برخی از دوده های کربن وجود دارد.
دوده های کربن حاوی بیش از 8% مواد فرار ممکن است مخاطره انفجار ایجاد کنند (خطرات فیزیکی را ببینید).
اکثر پودرهای دوده کربن شماره UN ندارند، با این حال، بسته به خصوصیات پودر، شماره های UN ممکن عبارتند از: 1361، طبقه 4.2، گروه بسته بندی I یا II؛ یا UN 1362، طبقه 4.2، گروه بسته بندی III.
طبقه بندی GHS بر اساس مشخصات پودر متغیر خواهد بود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018