« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
N,N - דימתיל פורמאמידICSC: 0457 (אפריל 2014)
דימתיל פורמאמיד
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
Dimethylformamide
DMF
DMFA
N-Formyldimethylamine
CAS #: 68-12-2
מספר או"מ: 2265
EC Number: 200-679-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 58°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חומרים מחמצנים.   מעל 58°C, יש להשתמש במערכת סגורה ואוורור.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף עמיד לאלכוהול, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. כאבי בטן. שלשול. הקאה. התסמינים עשויים להתעכב. ראו הערות.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! ראו סעיף נשימה.  משחת החתלה. כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה סיכון שאיפה (אספירציה)! כאב בטן. צהבת.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
נוזל ואדים דליקים.
עלול להזיק בבליעה או במגע עם העור.
מזיק בשאיפה
גורם לגירוי חמור בעיניים.
עלול להזיק לפוריות או לילד שטרם נולד
עלול לגרום נזק לכבד
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש להפריד מחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. 
אריזה
 
N,N - דימתיל פורמאמיד ICSC: 0457
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עד צהוב עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום . זה מייצר נדפים רעילים כולל תחמוצות חנקן. מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים, הלוגנים, פחמימנים הלוגניים וחנקות. תוקף חומרי פלסטיק מסוימים וגומי. 

נוסחה: C3H7NO / HCON(CH3)2
משקל מולקולרי: 73.1
נקודת רתיחה: ‎153°C
נקודת התכה: ‎-61°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.95
מסיסות במים : ניתן לערבוב
לחץ אדים, kPa ב-25°C‏: 0.49
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.5
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 58°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 440°C ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): -0.87
צמיגות: 0.85 מ"מ²/שניה ב-25°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ודרך העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על הכבד. עשוי לגרום לנגעים ברקמות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. ראו הערות. במקרה של בליעה, החומר בקלות נכנס לדרכי הנשימה ועלול לגרום לדלקת ריאות משאיפה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד. דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. גידולים התגלו בחיות ניסיוניות, אך זה לא בהכרח רלוונטי לגבי בני אדם. ניסויים בבעלי חיים מראים כי חומר זה עלול לגרום להשפעות רעילות על רבייה של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 5 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: 15 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: B.
EU-OEL: 15 mg/m3, 5 ppm as TWA; 30 mg/m3, 10 ppm as STEL; (skin) 

סביבה
השפעות סביבתיות של החומר נחקרו כראוי, אך לא נמצאו השפעות משמעותיות. 

הערות
תסמינים של הרעלה מתגלים רק לאחר מספר שעות ואף ימים.
שתיית משקאות אלכוהוליים מגבירה את ההשפעות המזיקות של החומר. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: T; R: 61-20/21-36; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018