« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اتیلن بنزیل بنزوآتICSC: 0447 (1997-08)
DIETHYLENE BENZYL BENZOATE
2,2'-Oxybisethanol dibenzoate
Diethylene glycol dibenzoate
CAS #: 120-55-8
EC #: 204-407-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید. توضیحات را ببینید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق     هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
دی اتیلن بنزیل بنزوآت ICSC: 0447
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، دمه (فیوم) های تحریک کننده تشکیل می دهد.  

فرمول: (C6H5COOCH2CH2)2O
جرم مولکولی: 314.4
نقطه جوش: 236 درجه سلسیوس در 0.7kPa
نقطه ذوب: 28 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2
حلالیت در آب: قابل اختلاط
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 9.4
نقطه اشتعال: 232 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
استفاده از کف الکل، کف و آب به عنوان عامل اطفا حریق ممکن است باعث کف کردن شود.
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018