« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
1,2-DICHLOROETHYLENEICSC: 0436 (יולי 2003)
CAS #: 540-59-0
מספר או"מ: 1150
EC Number: 208-750-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש בתרסיס מים, אבקה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. סחרחורת. בחילה. ישנוניות. חולשה. חוסר הכרה. הקאה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש.   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. יש לסלק כל מקור הצתה. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול יבש או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. סגור היטב. ראו סעיף סיכונים כימיים. 
אריזה
 
1,2-DICHLOROETHYLENE ICSC: 0436
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. 

סיכונים כימיים
מתפרק בחימום ובהשפעת אוויר, אור ורטיבות. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן כלורי (ראו כרטיס ICSC 0163). מגיב עם מחמצנים חזקים. מגיב עם נחושת, סגסוגות נחושת ובסיסים. זה מייצר כלורואצטילן רעיל אשר דליק באופן ספונטני במגע עם אוויר. תוקף חומרי פלסטיק. 

נוסחה: C2H2Cl2 / ClCH=CHCl
משקל מולקולרי: 96.95
נקודת רתיחה: ‎55°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.28
מסיסות במים : קשה
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.34
נקודת הבזק: 2°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 460°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 9.7-12.8 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית ברמות גבוהות. עשוי לגרום לירידה בהכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC ; בריסוס או בפיזור, לעומת זאת, הרבה יותר מהר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 200 חל"מ כ-TWA.
MAK: 800 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(2) 

סביבה
 

הערות
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, Xn; R: 11-20-52/53; S: (2)-7-16-29-61; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018