« بازگشت به فهرست جستجو  
دی کلرو ایزوپروپیل اترICSC: 0435 (2003-11)
DICHLOROISOPROPYL ETHER
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
2,2'-Oxybis(1-chloropropane)
Dichlorodiisopropyl ethe
CAS #: 108-60-1
UN #: 2490
EC #: 203-598-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 85 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 85 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست خشکی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف پلاستیکی غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
دی کلرو ایزوپروپیل اتر ICSC: 0435
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا قهوه ای روغنی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده می تواند در حالت تماس با هوا پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. با هالوژن ها، اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. 

فرمول: C6H12Cl2O / (ClCH2C(CH3)H)2O
جرم مولکولی: 171.1
نقطه جوش: 187 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -97 - -102 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.2 (ضعیف)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 75
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6
نقطه اشتعال: 85 o.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.14/2.58  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود.  


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018