« بازگشت به فهرست جستجو  
1- کلرو -2و4- دی نیتروبنزنICSC: 0416 (2015-06)
1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE
1,3-Dinitro-4-chlorobenzene
2,4-Dinitrophenyl chloride
DNCB
CAS #: 97-00-7
UN #: 3441
EC #: 202-551-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.  در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  از اسپری آب، فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق کبودی لب ها، ناخن ها و پوست. سرگیجه. سردرد. تنفس سخت. تهوع. استفراغ. تاری دید.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. با تجهیزات تخصصی مکنده تمیز کنید (توضیحات را ببینید) یا با دقت به داخل ظروف مهر و موم شده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
کشنده در تماس با پوست
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث آسیب به خون گردد
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، بازهای قوی، عوامل احیا کننده قوی، مواد غذایی و خوراک حیوانات و آمونیاک جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
1- کلرو -2و4- دی نیتروبنزن ICSC: 0416
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های زرد کم رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. ممکن است با گرمادهی حتی درغیاب هوا منفجر شود. با اکسیدان های قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. به شدت با آمونیاک و عوامل احیا کننده قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. هنگام سوختن، دمه (فیوم) و گازهای خورنده و سمی شامل کلرید هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد.  

فرمول: C6H3ClN2O4 / C6H3Cl(NO2)2
جرم مولکولی: 202.6
نقطه جوش: 315 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 54 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.7 g/cm³
حلالیت در آب در 15 درجه سلسیوس: بسیار ضعیف
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.0
نقطه اشتعال: 179 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 432 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.0-22
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.17 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و چشم ها به شدت تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. مواجهه با غلظت های بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هموگلوبین و کاهش سلول های خونی شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK حساسیت پوستی (SH)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
هرگز برای جارو کردن این ماده از جاروبرقی خانگی استفاده نکنید، فقط از تجهیزات تخصصی استفاده کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/24/25-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61; توضیحات: C 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018