« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
DIETHYL ETHERICSC: 0355 (מאי 2002)
CAS #: 60-29-7
מספר או"מ: 1155
EC Number: 200-467-2

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק באופן קיצוני.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם משטחים חמים.   מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול. יש להשתמש בכלים ידניים שלא מייצרים ניצוצות.  יש להשתמש בקצף עמיד לאלכוהול, אבקה, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. ישנוניות. הקאה. כאב ראש. נשימה מאומצת. חוסר הכרה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עור יבש.   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה סחרחורת. ישנוניות. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לסלק כל מקור הצתה. יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. יש לאסוף את הנוזל הדולף למיכלים ברי-אטימה. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): I 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. ראו סעיף סיכונים כימיים. קריר. יש לשמור בחושך. יש לאחסן רק כאשר החומר התייצב. 
אריזה
אטומה לאוויר. 
DIETHYL ETHER ICSC: 0355
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל נדיף מאוד חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האידים כבדים מהאוויר ועשויים לנוע לכיוון הקרקע; הצתה ממרחק אפשרית. כתוצאה מזרימה, נענוע וכו' תתכן הווצרות מטען אלקטרוסטטי. 

סיכונים כימיים
החומר עשוי ליצור פרוקסידים נפיצים בהשפעת אור ואוויר. מגיב באלימות עם הלוגנים, interhalogens, תרכובות גופרית ומחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. תוקף חומרי פלסטיק וגומי. 

נוסחה: C4H10O / (C2H5)2O
משקל מולקולרי: 74.1
נקודת רתיחה: ‎35°C
נקודת התכה: ‎-116°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.7
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 6.9 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 58.6
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.6
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.9
נקודת הבזק: -45°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 160-180°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.7-48 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 0.89  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים ודרכי הנשימה. אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום להרדמה. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די מהר עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר מוריד שומן מהעור, דבר שעשוי לגרום ליובש או היסדקות של העור. לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים המרכזית. עלול לגרום להתמכרות. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 400 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 500 חל"מ כ-STEL.
MAK: 1200 mg/m3, 400 ppm; peak limitation category: I(1); pregnancy risk group: D.
EU-OEL: 308 mg/m3, 100 ppm as TWA; 616 mg/m3, 200 ppm as STEL 

סביבה
 

הערות
שתיית משקאות אלכוהוליים מגבירה את ההשפעות המזיקות של החומר.
יש לבצע בדיקת הפראוקסידים בטרם לזיקאק; במידה והם נמצאו, יש לחסלם. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F+, Xn; R: 12-19-22-66-67; S: (2)-9-16-29-33; הערה: 6 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018