« بازگشت به فهرست جستجو  
گلوتارآلدهید (محلول 50%)ICSC: 0352 (2018-05)
GLUTARALDEHYDE (50% SOLUTION)
1,5-Pentanedial (50% solution)
CAS #: 111-30-8
UN #: 2810
EC #: 203-856-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. خون دماغ. تنفس سخت. در ادامه بلعیدن را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. احساس سوزش.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. احساس سوزش.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. اسهال. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
سمی در صورت بلعیدن
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
باعث تحریک پوستی می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. به خوبی بسته شود. در تاریکی نگهداری کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
گلوتارآلدهید (محلول 50%) ICSC: 0352
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع شفاف بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده با بازهای قوی، اسیدهای قوی و اکسیدهان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C5H8O2 / HCO(CH2)3CHO
جرم مولکولی: 100.1
نقطه جوش: 101 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -33 درجه سلسیوس
چگالی : 1.33 g/cm³
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.05
نقطه اشتعال: >95 c.c. درجه سلسیوس
چسبناکی: 12.75 mm²/s در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 0.05ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ (حساس کننده تنفسی RSEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 0.21mg/m3, 0.05ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ (مقدار آنی که نباید از آن تجاوز گردد): 0.83mg/m3, 0.2ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
ICSC 0158 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018