« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اکسید تیتانیومICSC: 0338 (2019-11)
TITANIUM DIOXIDE
Rutile
CAS #: 13463-67-7؛ 1317-70-7؛ 1317-80-2
EC #: 236-675-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف: از رسانه اطفا کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار را استنشاق نکنید.   
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
اگر استنشاق شود باعث آسیب به دستگاه تنفسی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
مشکوک به ایجاد سرطان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
در ظروف سرپوشیده ذخیره کنید.  
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی اکسید تیتانیوم ICSC: 0338
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر بی رنگ تا سفید کریستالی.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: TiO2
جرم مولکولی: 79.9
نقطه جوش: 2500-3000 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1855 درجه سلسیوس
چگالی : 3.9-4.3 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر قرار گیرند. این امر ممکن است منجر به التهاب مزمن شود. این ماده در صورت استنشاق برای انسان احتمالاً سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 0.3mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
شماره های CAS برای شکل های مختلف عبارتند از: CAS 13463-67-7 (آناتاز/روتیل)؛ CAS 1317-70-7 (آناتاز)؛ CAS 1317-80-2 (روتیل).
برای شکل نانو این ماده ICSC 1782 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
توضیحات:  

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018