« بازگشت به فهرست جستجو  
پروپیونیتریلICSC: 0320 (2011-06)
PROPIONITRILE
Propanenitrile
Ethyl cyanide
Cyanoethane
CAS #: 107-12-0
UN #: 2404
EC #: 203-464-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با اکسیدان های قوی.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با سطوح داغ یا عوامل اکسید کننده قوی تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید. ممکن است آب بی تاثیر باشد.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. گلو درد. تنگی نفس. کوتاهی نفس. تهوع. استفراغ. بی حالی. عدم هوشیاری. حمله تنفسی و قلبی. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست به راحتی جذب می شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
با کارشناس مشورت کنید! منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
بخار و مایع با قابلیت اشتعال بالا
کشنده در صورت بلعیدن، در تماس با پوست یا استنشاق
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی زیان آور باشد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. از اکسیدان های قوی، اسیدها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
پروپیونیتریل ICSC: 0320
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا در اثر سوختن و در تماس با سطوح داغ تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و سیانید هیدروژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با اسیدها، بخار و آب گرم واکنش می دهد. این ماده سیانید هیدروژن قابل اشتعال و سمی تولید می کند. 

فرمول: C3H5N / CH3CH2CN
جرم مولکولی: 55.1
نقطه جوش: 97 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -92 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.78
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 10 (خوب)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 5.2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.9
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.05
نقطه اشتعال: 2 c.c. درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.1-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.16
دمای اشتعال خودبخودی: 510 درجه سلسیوس
چسبناکی: 0,44 mPa*s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست نسبتاً تحریک کننده است. بخار برای مجرای تنفسی فوقانی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی شود. این امر ممکن است منجر به اسیدوز متابولیک، سرکوب سیستم عصبی مرکزی، اختلالات قلبی و مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی شود. بلعیدن ممکن است باعث اثراتی بر مجرای گوارش شود. این امر ممکن است منجر به زخم شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها، کبد و تیروئید شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به موجودات دریایی توجه گردد. 

توضیحات
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
اکسیژن باید منحصراً توسط افراد آموزش دیده ویژه کمک های اولیه یا پرسنل پزشکی تجویز شود.
لباس کار را به خانه نبرید.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
ICSCهای 0088، 0492، 0671 و 1118 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018