« بازگشت به فهرست جستجو  
فرمالدهیدICSC: 0275 (2012-06)
FORMALDEHYDE
Methyl aldehyde
Methylene oxide
Methanal
CAS #: 50-00-0
UN #: (توضیحات را ببینید)
EC #: 200-001-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است. خطر انفجار در تماس با اکسید کننده های قوی، اسیدهای قوی یا بازهای قوی.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش در پشت جناغ سینه. سردرد. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها چشم ها را با آب بشویید. قرمزی. درد. تاری دید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی غیر قابل نفوذ در برابر گاز دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. اگر ممکن است جریان گاز را از منبع قطع کنید. گاز را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است اگراستنشاق شود باعث سرطان گردد
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
فرمالدهید ICSC: 0275
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده در تماس با مواد قلیایی ودر صورت حل شدن در آب پلیمریزه می شود. پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. به شدت با اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: H2CO
جرم مولکولی: 30.0
نقطه جوش: -20 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -92 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.8
حلالیت در آب: بسیار خوب
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.08
دمای اشتعال خودبخودی: 430 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 7-73
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0,35  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی.  

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا مزمن بخار ممکن است باعث التهاب مزمن دستگاه تنفسی فوقانی شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.3ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده SEN)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛.
MAK: 0.37mg/m3, 0.3ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 5؛ حساسیت پوستی (SH)؛.
EU-OEL: 0.37mg/m3, 0.3ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.74mg/m3, 0.6ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده پوست)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
هیچ شماره UN ارائه نمی شود زیرا فرمالدهید به صورت گاز حمل نمی شود. معمولاً به صورت محلول حمل می شود.
ICSC 0695 را ببینید.
مقدار حد برای حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.62mg/m3 یا 0.5ppm برای بخش های مراقبت سلامت، آئین دفن و مومیائی کردن تا تاریخ 11 جولای 2024. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018