« بازگشت به فهرست جستجو  
اتیلن گلیکولICSC: 0270 (2018-05)
ETHYLENE GLYCOL
1,2-Ethanediol
1,2-Dihydroxyethane
2-Hydroxyethanol
Glycol - Glycol alcohol
Ethylene alcohol
Monoethylene glycol
CAS #: 107-21-1
EC #: 203-473-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. سردرد.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. تهوع. استفراغ. درد شکمی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
زیان آور در صورت بلعیدن
ممکن است باعث آسیب به کلیه ها و دستگاه اعصاب مرکزی گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
اتیلن گلیکول ICSC: 0270
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بدون بو بی رنگ چسبناک هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، گازهای سمی تشکیل می دهد. با اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: HOCH2CH2OH
جرم مولکولی: 62.1
نقطه جوش: 197 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -13 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 6.5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.1
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: c.c. 111.11 درجه سلسیوس، o.c. 115 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 398 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.2-15.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.36
چسبناکی: 21 mPa*s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها، سیستم عصبی مرکزی و تعادل اسید و بازدر بدن شود. این امر ممکن است منجر به نارسایی کلیه، آسیب مغزی و اسیدوز متابولیک شود. مواجهه می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (بخار و آئروسل): 25ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
TLV: (بخار): 50ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
TLV: (آئروسل قابل استنشاق): 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
EU-OEL: 52mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 104mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته، اما هیچ اثر قابل توجهی یافت نشده است. 

توضیحات
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018