« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
אתיל בנזןICSC: 0268 (נובמבר 2007)
ETHYLBENZENE
CAS #: 100-41-4
מספר או"מ: 1175
EC Number: 202-849-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ דליק מאוד.  תערובות אידים/אוויר הן נפיצות.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים.  מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות. אין להשתמש באוויר דחוס למילוי, ריקון או טיפול.  יש להשתמש באבקה יבשה, קצף, פחמן דו חמצני.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור אדמומיות.  כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה תחושת צריבה בגרון ובחזה. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. אוורור. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. אין לשטוף לביוב. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
סכנה
נוזל ואדים דליקים מאוד.
מזיק בשאיפה
עלול להזיק בבליעה.
גורם לגירוי קל בעור
גורם לגירוי בעיניים
חשוד כגורם לסרטן.
עלול לגרום ל גירוי במערכת הנשימה
עלול לגרום ל נמנום וסחרחורת
עלול להזיק בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
רעיל לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 3; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
מוגן אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
 
אתיל בנזן ICSC: 0268
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צמע עם ריח ארומטי. 

סיכונים פיזיקליים
אדים מתערבבים היטב עם האוויר, תערובות נפיצות נוצרות בקלות. 

סיכונים כימיים
מגיב עם מחמצנים חזקים. תוקף חומרי פלסטיק וגומי. 

נוסחה: C8H10/C6H5C2H5
משקל מולקולרי: 106.2
נקודת רתיחה: ‎136°C
נקודת התכה: ‎-95°C
צפיפות יחסית (מים=1): 0.9
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 0.015 ‏
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 0.9
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.7
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.02
נקודת הבזק: 18°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 432°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.0-6.7 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 3.1
צמיגות: 0.6 מ"מ²/שניה ב-25°C 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת האדים שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים, העור ודרכי הנשימה. אם הנוזל נבלע, שאיפה לריאות עשויה לגרום להתפתחות דלקת ריאות כימית. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. חשיפה לריכוזים מעל הגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום לירידה ברמת ההכרה . 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות והכבד. דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 20 חל"מ כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: 88 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 442 mg/m3, 100 ppm as TWA; 884 mg/m3, 200 ppm as STEL; (skin) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: F, Xn; R: 11-20; S: (2)-16-24/25-29 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018