« بازگشت به فهرست جستجو  
مسICSC: 0240 (2016-11)
COPPER
CAS #: 7440-50-8
UN #: 3089
EC #: 231-159-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.    از پودر مخصوص، شن خشک استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید. ممکن است آب بی تاثیر باشد.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سردرد. کوتاهی نفس. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
جامد قابل اشتعال
زیان آور در صورت بلعیدن
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
مس ICSC: 0240
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد در شکل های مختلف. در مواجهه با هوای مرطوب، سبز می شود. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در اختلاط با ترکیبات استیلنی، اکسید اتیلن و آزیدها، حساس به شوک است. با اکسیدان های قوی مانند کلرات، برمات و یدها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: Cu
جرم اتمی: 63.5
نقطه جوش: 2595 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1083 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 8.9
حلالیت در آب: اصلا
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.57 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
استنشاق دمه (فیوم)ها ممکن است باعث تب دمه (فیوم) فلزی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. بلعیدن ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (دمه (فیوم)، مثل مس): 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
TLV: (غبار و میست ها، مثل مس): 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (کسر قابل تنفس): 0.01mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در طول زنجیره غذایی رخ دهد. 

توضیحات
تا چند ساعت سپری نشود، علائم تب دمه (فیوم) فلزی آشکار نمی گردند.
UN 3089 به پودرهای فلزی، قابل اشتعال، (n.o.s.) اشاره دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018