« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
BORON TRIFLUORIDEICSC: 0231 (אפריל 2017)
CAS #: 7637-07-2
מספר או"מ: 1008
EC Number: 231-569-5

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר.         במקרה של שריפה בסביבה: יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את הגליל על ידי ריסוס במים. יש למנוע מגע ישיר עם מים. 

 יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה! בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה תחושת צריבה. שיעול. נשימה מאומצת.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור אדמומיות. תחושת צריבה. כאב. במגע עם נוזל: כוויות קור.  כפפות מגן. כפפות מבודדות קור. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה      

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! יש להתייעץ עם מומחה! הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אוורור. לעולם אין להפנות סילון מים על הנוזל. יש לסלק הנדפים עם תרסיס מים עדין. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

cylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
מכיל גז בלחץ; עלול להתפוצץ אם מחומם.
קטלני אם נשאף.
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
חשיפה ממושכת או חוזרת עלולה לגרום נזק לכליעות, ריאות ושיניים . 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 2.3; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 8 

אחסון
יש להפריד ממתכות אלקליות, מתכות אלקליות-עפרוריות, אלקיל חנקות וסיד. קריר. 
אריזה
 
BORON TRIFLUORIDE ICSC: 0231
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גז חסר צבע דחוס עם ריח חריף. מייצר אדים לבנים באוויר לח. 

סיכונים פיזיקליים
גז זה כבד מהאוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק במגע עם מים או רטיבות. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים כולל מימן פלואורי (ראו כרטיס ICSC 0283), חומצה פלואורובורית וחומצה בורית. מגיב באלימות עם מתכות כגון נתרן, אשלגן וסידן ואלקיט חנקות. תוקף מתכות רבות בנוכחות מים. 

נוסחה: BF3
משקל מולקולרי: 67.8
נקודת רתיחה: ‎-100°C
נקודת התכה: ‎-127°C
מסיסות במים : תגובה
ראu הערות.
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 2.4  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה. השפעות מקומיות חמורות במגע עם העור. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. שאיפת ריכוזים גבוהים עלולה לגרום לבצקת ריאות, אך רק אחרי שהשפעות הקורוזיביות הראשוניות על העיניים ועל דרכי הנשימב העליונות באות לידי ביטוי. ראו הערות. אידוי מהיר של הנוזל עלול לגרום כוויות קור. 

סיכון נשימתי
ריכוז הגז באוויר עלול להגיע במהירות רבה לרמה מסוכנת באובדן ההכלה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות, הריאות והשיניים והעצמות (פלואורוזיס). 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.1 חל"מ כ-TWA; ‏‏ (ערך תקרה): ‏‏ 0.7 חל"מ כ-STEL 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
Boron trifluoride is soluble in cold water, 332 g/100 ml at 0°C.
אין לחרוג מהגבול החשיפה התעסוקתית במהלך כל חלק מהחשיפה בעבודה.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
יש לשקול נתינת טיפול מתאים בשאיפה (אינהלציה) על ידי רופא או גורם מוסמך. 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T+, C; R: 14-26-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018