« بازگشت به فهرست جستجو  
آمونیوم فسفات دی بازیکICSC: 0217 (1998-03)
AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC
Diammonium hydrogen phosphate
Ammonium phosphate secondary
CAS #: 7783-28-0
EC #: 231-987-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
آمونیوم فسفات دی بازیک ICSC: 0217
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
بی بو سفید کریستال یا پودر. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود. در تماس با بازهای قوی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل آمونیاک، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای فسفر تولید می کند. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. شدیداً با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. در مواجهه با هوا به تدریج آمونیاک آزاد می کند. 

فرمول: (NH4)2HPO4
جرم مولکولی: 132.1
در 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): 1.6
حلالیت در آب در 10 درجه سلسیوس: g/100ml 57.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018