« بازگشت به فهرست جستجو  
برمات سدیمICSC: 0196 (2006-04)
SODIUM BROMATE
Bromic acid, sodium salt
CAS #: 7789-38-0
UN #: 1494
EC #: 232-160-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد قابل احتراق یا عوامل احیا کننده.  با مواد قابل احتراق یا عوامل احیا کننده تماس نداشته باشد.    از آب در مقادیر زیاد استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. بلعیدن را ببینید.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. خواب آلودگی. به سختی نفس کشیدن. تهوع. استفراغ. ناشنوایی. عدم هوشیاری. اثرات مواجهه طولانی مدت و مکرر را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecancer;health haz
خطر
اکسید کننده قوی؛ ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود
اگر بلعیده شود باعث آسیب به کلیه ها و دستگاه عصبی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
برمات سدیم ICSC: 0196
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل برمید هیدروژن تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق، سوخت ها، پودر فلز، گریس و ترکیبات حاوی سولفور واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: NaBrO3
جرم مولکولی: 150.9
در 381 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): 3.34
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 36.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. بلعیدن می تواند باعث اثراتی بر کلیه ها و سیستم عصبی شود. این امر ممکن است منجر به نارسایی کلیه، سرکوب تنفسی، از دست دادن شنوایی و نوروپاتی محیطی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
در صورت آلوده شدن با مواد آلی، فلزات و کربن حساس به شوک می شود.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018