« بازگشت به فهرست جستجو  
نیتروگلیسرینICSC: 0186 (2015-06)
NITROGLYCERIN
Glyceryl trinitrate
Glycerol trinitrate
1,2,3-Propanetriol trinitrate
Blasting oil
CAS #: 55-63-0
UN #: 0143 (بی حس کننده)
EC #: 200-240-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار . منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید. در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. تهوع. گرگرفتگی صورت. سرگیجه.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گرگرفتگی صورت. سردرد. سرگیجه. تهوع. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

explskull;toxiccancer;health haz
منفجر شونده؛ خطر انفجار توده ای
کشنده در صورت بلعیدن یا در تماس با پوست
ممکن است باعث آسیب به دستگاه قلبی عروقی گردد
ممکن است باعث آسیب به قلب از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 1.1D (بی حس کننده); خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1 (حساسیت زدایی شده) 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. ضد حریق. به خوبی بسته شود. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
نیتروگلیسرین ICSC: 0186
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد چسبناک یا کریستال های کم رنگ زرد.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
گرمادهی ممکن است باعث احتراق یا انفجار شدید شود. ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. هنگام سوختن، دمه (فیوم) های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد. با ازن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: C3H5N3O9 / C3H5(NO3)3
جرم مولکولی: 227.1
در 50-60 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 13.5 درجه سلسیوس
نقطه جوش: 160 درجه سلسیوس در 2kPa
چگالی نسبی (آب = 1): 1.6
حلالیت در آب: ضعیف
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.03
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.62  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش فشار خون شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. مواجهه مکرر منجر به تحمل قابل ملاحظه می شود و قطع کوتاه مدت مواجهه ممکن است منجر به مرگ ناگهانی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: 0.094mg/m3, 0.01ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.095mg/m3, 0.01ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.19mg/m3, 0.02ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
احتراق در یک فضای محصور ممکن است به انفجار تبدیل شود.
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را تشدید می کند.
سایر شماره های UN عبارتند از: UN 0144 نیتروگلیسرین، محلول در الکل با نیتروگلیسرین بیشتر از 1% ولی کمتر از 10%؛ طبقه مخاطره 1.1D.
UN 1204 نیتروگلیسیرین، محلول در الکل با نیتروگلیسیرین حداکثر 1%؛ طبقه مخاطره UN: 3، گروه بسته بندی II.
UN 3064 نیتروگلیسرین، محلول در الکل با نیتروگلیسرین بیشتر از 1% ولی کمتر از 5%، طبقه مخاطره UN III، گروه بسته بندی II.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: E، T+، N; R: 3-26/27/28-33-51/53; S: (1/2)-33-35-36/37-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018