« بازگشت به فهرست جستجو  
گلیسیدولICSC: 0159 (2005-10)
GLYCIDOL
2,3-Epoxy-1-propanol
Oxirane methanol
3-Hydroxypropylene oxide
CAS #: 556-52-5
UN #: 2810
EC #: 209-128-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 72 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.  در بالای 72 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! زنان (باردار) مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. سرگیجه. خواب آلودگی.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف شیشه ای یا استیل نرم غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. تهویه در امتداد کف. از بازهای قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
گلیسیدول ICSC: 0159
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ کمی چسبناک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است پلیمریزه شود. در تماس با اسیدهای قوی، بازهای قوی، نمک های فلزی یا فلزها تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به پلاستیک ها و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C3H6O2
جرم مولکولی: 74.1
در 166 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: -45 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 120
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.15
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
نقطه اشتعال: 72 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 415 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.95  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
شماره های دیگر CAS برای اشکال فعال نوری عبارتند از: d-گلیسیدول CAS 57044-25-4، I-گلیسیدول dl ،CAS 60456-23-7-گلیسیدول CAS 61915-27-3. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-60-21/22-23-36/37/38-68; S: 53-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018