« بازگشت به فهرست جستجو  
استیلنICSC: 0089 (2003-08)
ACETYLENE
Ethine
Ethyne
CAS #: 74-86-2
UN #: 1001
EC #: 200-816-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین). از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید. استفاده از شعله گیر برای جلوگیری از برگشت جرقه از مشعل به سیلندر.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. بی حالی. سردرد. خفگی.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست      
چشم ها     در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
سیلندر مخصوص عایق بندی شده. 
استیلن ICSC: 0089
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ حل شده در استون، تحت فشار. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است پلیمریزه شود. با گرمادهی و افزایش فشار تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. این ماده یک عامل احیا کننده قوی است. این ماده به شدت با اکسیدان ها و فلوئور یا کلر تحت تأثیر نور واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با مس، نقره، جیوه و نمک های آن ها واکنش می دهد. این ماده ترکیبات حساس به شوک (استیلیدها) تولید می کند. 

فرمول: C2H2
جرم مولکولی: 26.0
نقطه تصعید: -84 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.12
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 4460
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.907
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 305 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.5-100
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.37  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
خفگی. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV ؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
ماده لوله کشی این گاز نباید حاوی بیش از 63% مس باشد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
پس از استفاده برای جوشکاری، شیر را ببندید؛ به طور مرتب لوله ها و غیره را بررسی کنید، و نشتی را با آب و صابون امتحان کنید.
محصول تکنیکال ممکن است حاوی ناخالصی هایی باشد که اثرات سلامتی را تغییر دهد؛ برای اطلاعات بیشتر ICSC0694 فسفین را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+; R: 5-6-12; S: (2)-9-16-33 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018