« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
פנולICSC: 0070 (אפריל 2017)
חומצה קרבולית
חומצה פנית
הידרוקסיבנזן
PHENOL
Carbolic acid
Phenic acid
Hydroxybenzene
CAS #: 108-95-2
מספר או"מ: 1671
EC Number: 203-632-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר.  מעל 79°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה אסורה. יש למנוע מגע עם מחמצנים חזקים.   מעל 79°C, יש להשתמש במערכת סגורה ואוורור.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף עמיד לאלכוהול, אבקה, פחמן דו חמצני.   

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  עזרה ראשונה: יש להשתמש בציוד מגן אישי. בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה כאב גרון. תחושת צריבה. שיעול. סחרחורת. כאב ראש. קוצר נשימה. נשימה מאומצת. חוסר הכרה. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להימנע משאיפת אבק ואוירוסול טיפתי. יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! כוויות עור חמורות. חוסר תחושה. עוויתות. התמוטטות. אובדן הכרה.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. להסרת החומר, יש להשתמש בפוליאתילן גליקול 300 או בשמן צמחים. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי . 
עיניים כאב. אדמומיות. אובדן ראייה. כוויות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כאב גרון. כוויות בפה ובגרון. עוויתות. כאב בטן. שלשול. הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

skull;toxiccorrcancer;health haz
רעיל אם נבלע או במגע עם עור
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
חשוד בגרימת פגמים גנטיים.
גורם נזק למערכת העצבים המרכזית, לב וכליות.
גורם נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.
רעיל לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יבש. סגור היטב. יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש לשמור בחדר מאוורר היטב. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
פנול ICSC: 0070
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים חסרי צבע עד צהובים או ורודים בהירים עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
תמיסה במים הינה חומצה חלשה. מגיב עם מחמצנים. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: C6H6O / C6H5OH
משקל מולקולרי: 94.1
נקודת רתיחה: ‎182°C
נקודת התכה: ‎41°C
צפיפות : 1.06 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/ל ב-20°C‏: 84 ‏(בינונית)
לחץ אדים, Pa ב-20°C‏: 47
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 3.2
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.0
נקודת הבזק: 79°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 715°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.3-9.5 ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.46  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
השפעות מקומיות משמעויות בכל דרכי החשיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר והאדים הינם קורוזיביים לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת אדים עלולה לגרום לבצקת ריאה, אך רק אחרי הופעת ההשפעות הקורוזיביות הראשוניות על האיניים ו/או על דרכי האוויר. ראו הערות. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית, הלב והכליות. עשוי לגרום לעוויתות, תרדמת, הפרעות לב, כשל נשימתי והתמוטטות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הכבד, הכליות ומערכת העצבים . 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 5 חל"מ כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: skin absorption (H); carcinogen category: 3B; germ cell mutagen group: 3B.
EU-OEL: 8 mg/m3, 2 ppm as TWA; 16 mg/m3, 4 ppm as STEL; (skin) 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. 

הערות
מספרי UN אחרים: 2312 (מותך), 2821 (תמיסה).
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: T, C, Xn; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68; S: (1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018