« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
עופרתICSC: 0052 (נובמבר 2019)
LEAD
Lead metal
Plumbum
CAS #: 7439-92-1
מספר או"מ: 3077 (n.o.s.)
EC Number: 231-100-4

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.      מערכת סגורה, אוורור, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות.  במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש לשמור בקפדנות על כללי היגיינה!  
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. טעם מתכתי. כאבי בטן. כאב ראש. בלבול. ישנוניות. חוסר הכרה. עוויתות.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. ראו הערות. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות.  יש להשתמש במשקפי מגן.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). 
בליעה ראו סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן חלקיקים מותאם לריכוז החומר באוויר. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
חשוד כגורם לסרטן.
עלול להזיק לפוריות או לילד שטרם נולד
עלול לגרום נזק לילדים יונקים
גורם נזק לאיברים.
גורם נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
רעיל לאורגניזמים החיים במים עם השפעות ארוכות טווח. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 9; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): III 

אחסון
יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים וחומרים בלתי תואמים. ראו סעיף סיכונים כימיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
 
עופרת ICSC: 0052
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה כחולה כסופה-לבנה עד אפורה.  

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
נדפים רעילים נוצרים עקב חימום. מגיב עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות. לפיכך גורם לסיכון התרעילות, אש ופיצוץ. 

נוסחה: Pb
משקל אטומי: [207.2]
נקודת רתיחה: ‎1740°C
נקודת התכה: ‎327.5°C
צפיפות : 11.34 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/ל ב-‏: ‏(כמעט בלתי מסיס)  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
שאיפת ריכוזים גבוהים עלולה לגרום השפעות על איברים מרובים. ראו סעיף סיכונים אקוטיים / תסמינים. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
לחומר עשויה להיות השפעה על הדם, מח העצם , מערכת העצבים והכליות. דבר שעשוי לגרום לאנמיה, אנצפלופתיה (כגון עוויתות), מחלת עצבים היקפית , התכווצויות בטן, פגיעה בכליות, הפרעות לב וכלי דם ואובדן שמיעה. ראו הערות. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. גורם רעילות לרבייה והתפתחות של בני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.05‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A3 (מסרטן מוכח בבעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: carcinogen category: 2; germ cell mutagen group: 3A.
EU-OEL: (binding): 0.15 mg/m3 as TWA 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
Specific treatment may be necessary in case of poisoning with this substance.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983.
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001.
   סיווג EC
 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018