« بازگشت به فهرست جستجو  
هگزا کلرو اتانICSC: 0051 (2010-11)
HEXACHLOROETHANE
Perchloroethane
Carbon hexachloride
CAS #: 67-72-1
UN #: 3077؛(NOS)
EC #: 200-666-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
زیان آور در صورت بلعیدن
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی، کلیه ها و کبد از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، فلزات قلیایی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
هگزا کلرو اتان ICSC: 0051
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده فسژن (ICSC 0007 را ببینید) و کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. با روی، پودر آلومینیوم و سدیم واکنش می دهد. به شدت با فلزات قلیایی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C2Cl6 / Cl3CCCl3
جرم مولکولی: 236.7
نقطه تصعید: 183-185 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.1
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 53
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 8.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.9  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
بخار برای چشم ها تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به آتاکسی و لرزش شود. تومورها در حیوانات آزمایشگاهی تشخیص داده شده اند، اما ممکن است به انسان مرتبط نباشند. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: 9.8mg/m3, 1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ جذب پوستی (H)؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را افزایش می دهد.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018