« بازگشت به فهرست جستجو  
1و1و2- تری کلرو-1و2و2- تری فلورو اتانICSC: 0050 (2002-07)
1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE
Trichlorotrifluoroethane
CFC 113
R 113
CAS #: 76-13-1
EC #: 200-936-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار تحت شرایط خاص قابل احتراق است. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق نامنظمی ضربان قلب. گیجی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از فلزات و آلیاژها جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
1و1و2- تری کلرو-1و2و2- تری فلورو اتان ICSC: 0050
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ فرار با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده از کلرید هیدروژن (0163 ICSC را ببینید)، فسژن (0007 ICSC را ببینید)، فلورید هیدروژن (0283 ICSC را ببینید) و فلورید کربونیل (0633 ICSC را ببینید) تولید می کند. به شدت با فلزات پودر شده واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به منیزیم و آلیاژهای آن حمله می کند.  

فرمول: C2Cl3F3 / Cl2FCCClF2
جرم مولکولی: 187.4
نقطه جوش: 48 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -36 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.56
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.02
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 36
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.5
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 3.0
دمای اشتعال خودبخودی: 680 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.30  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی و سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به اختلالات قلبی و سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1000ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 1250ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 3900mg/m3, 500ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به دلیل تأثیر آن بر لایه ازن از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018