« بازگشت به فهرست جستجو  
اتیلن دی برمیدICSC: 0045 (2012-06)
ETHYLENE DIBROMIDE
1,2-Dibromoethane
EDB
CAS #: 106-93-4
UN #: 1605
EC #: 203-444-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار . خطرات شیمیایی را ببینید.    با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. استفراغ. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. استفراغ. خواب آلودگی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث سرطان شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
باعث آسیب به کبد و کلیه ها می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی، فلزات پودری و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. تهویه در امتداد کف. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اتیلن دی برمید ICSC: 0045
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. در مواجهه با نور، قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا در اثر سوختن و در تماس با سطوح داغ تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده برمید هیدروژن و برم (ICSC 0107 را ببینید) تولید می کند. به شدت با آلومینیوم پودر شده، منیزیم پودر شده، کلسیم، بازهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به برخی شکل های پلاستیکی، لاستیک و پوشش ها حمله می کند.  

فرمول: Br(CH2)2Br / C2H4Br2
جرم مولکولی: 187.9
نقطه جوش: 131 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 10 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.2
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.34 (ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 1.5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.5
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.06
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.96  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به ضایعات بافتی شود. مواجهه در غلظت های بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری و مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است اثراتی بر روی کبد و کلیه ها داشته باشد، که منجر به اختلال عملکرد آن ها شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛.
EU-OEL: 0.8mg/m3, 0.1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-23/24/25-36/37/38-51/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018