« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
p-CRESOLICSC: 0031 (נובמבר 2008)
CAS #: 106-44-5
מספר או"מ: 3455
EC Number: 203-398-6

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  מעל 86°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר.  אש גלויה אסורה.  מעל 86°C, יש להשתמש במערכת סגורה ואוורור.  יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני.   

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה. כאב ראש. בחילה. הקאה. קוצר נשימה. נשימה מאומצת.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות מיידית לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב. בועות. כוויות עור.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. 
עיניים אדמומיות. כאב. כוויות חמורות.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 
בליעה כוויות בפה ובגרון. תחושת צריבה בגרון ובחזה. בחילה. הקאות. כאב בטן. הלם או התמוטטות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: מסנן גזים וחלקיקים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר וגם חליפת מגן מפני חומרים כימיים. יש לטאטא את השפך למיכלים. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

corrskull;toxiccancer;health haz
רעיל אם נבלע או במגע עם עור
קטלני אם נשאף.
גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים.
גורם נזק למערכת העצבים המרכזית ודם.
גורם נזק למערכת העצבים ודם בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
רעיל לחי במים. 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 8; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד ממחמצנים חזקים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. 
אריזה
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
p-CRESOL ICSC: 0031
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
גבישים חסרי צבע עם ריח אופייני. נעשה כהה בחשיפה לאוויר ואור. 

סיכונים פיזיקליים
 

סיכונים כימיים
מגיב באלימות עם מחמצנים חזקים. תמיסה במים הינה חומצה חלשה. 

נוסחה: C7H8O / CH3C6H4OH
משקל מולקולרי: 108.1
נקודת רתיחה: ‎202°C
נקודת התכה: ‎35°C
צפיפות : 1.02 גר/סמ"ק
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-25°C‏: 1.9 ‏(בינונית)
לחץ אדים, Pa ב-25°C‏: 15
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 1.00
נקודת הבזק: 86°C מערכת סגורה
נקודת הצתה עצמית: ‎ 555°C ‏
גבולות התפוצצות, %נפח באוויר: 1.0-? ‏
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 1.94  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. השפעות מקומיות משמעויות בכל דרכי החשיפה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר הינו קוקוזיבי לעיניים, עור ודרכי הנשימה. קורוזיבי בבליעה. שאיפת עלולה לגרום לבצקת ריאה, אך רק אחרי הופעת ההשפעות הקורוזיביות הראשוניות על האיניים ו/או על דרכי האוויר. החומר עשוי לגרום להשפעה על מערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לירידה בהכרה . החומר עשוי לגרום להשפעה על הדם. עשוי לגרום להרס תאי הדם. חשיפה לריכוזים גבוהים בהרבה מגבולות החשיפה התעסוקתית עשויה לגרום למוות. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר די לאט עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. לחומר עשויה להיות השפעה על מערכת העצבים . דבר שעשוי לגרום לתפקודים לקויים. לחומר עשויה להיות השפעה על הדם. דבר שעשוי לגרום לאנמיה. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 20‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A4 (לא מסווג כמסרטן בבני אדם).
EU-OEL: 22 mg/m3, 5 ppm as TWA.
MAK: 4,5 mg/m3, 1 ppm; skin absorption (H); peak limitation category: I(1); pregnancy risk group: C 

סביבה
החומר רעיל לאורגניזמים החיים במים. מומלץ מאוד למנוע שחרור לסביבה. 

הערות
 

מידע נוסף
  סיווג EC
סמל: T, C; R: 24/25-34; S: (1/2)-36/37/39-45; הערה: C 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018