« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
פחמן טטראכלוריICSC: 0024 (נובמבר 2000)
CARBON TETRACHLORIDE
Tetrachloromethane
Tetrachlorocarbon
Tetra
CAS #: 56-23-5
מספר או"מ: 1846
EC Number: 200-262-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ אינו בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.        במקרה של שריפה בסביבה, יש להשתמש באמצעי כיבוי מתאימים.  במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. 

 יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה סחרחורת. ישנוניות. כאב ראש. בחילה. הקאה.  יש להשתמש באוורור, יניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג! אדמומיות. כאב.  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש לפנות לטיפול רפואי . 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במגן פנים או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. שלשול. ראו גם סעיף נשימה.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לאסוף הנוזל הדולף ושפך הנוזל במיכלים מכוסים, במידה האפשרית. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש להפריד מדברי מאכל ומזון לבעלי חיים ומתכות. ראו סעיף סיכונים כימיים. אוורור לאורך הרצפה. קריר. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים.
מזהם ימי. 
פחמן טטראכלורי ICSC: 0024
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
נוזל חסר צבע עם ריח אופייני. 

סיכונים פיזיקליים
האדים כבדים מהאוויר. 

סיכונים כימיים
מתפרק במגע עם משטחים חמים או להבות. זה מייצר נדפים רעילים וקורוזיביים של מימן כלורי (ראו כרטיס ICSC 0163), כלור (ראו כרטיס ICSC 0126) ופוסגן (ראו כרטיס ICSC 0007). מגיב עם מתכות מסויימות כגון אלומיניום, מגנזיום ואבץ. לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: CCl4
משקל מולקולרי: 153.8
נקודת רתיחה: ‎76.5°C
נקודת התכה: ‎-23°C
צפיפות יחסית (מים=1): 1.59
מסיסות במים, גר'/100 מ"ל ב-20°C‏: 0.1 ‏(קשה)
לחץ אדים, kPa ב-20°C‏: 12.2
צפיפות אדים יחסית (אוויר=1): 5.3
צפיפות אדים יחסית של תערובת אדים/אוויר ב-20°C (אוויר=1): 1.5
מקדם חלוקה אוקטאנול/מים (כ-log Pow): 2.64  


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפה, דרך העור ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את העיניים. החומר עשוי לגרום להשפעה על הכבד, הכליות ומערכת העצבים המרכזית. עשוי לגרום לחוסר הכרה. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
זיהום מזיק של האוויר עלול להיווצר מהר מאוד עקב התאדות החומר ב-20ºC. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
מגע חוזר או ממושך עם העור עלול לגרום לדרמטיטיס. החומר הוא מסרטן אפשרי בבני אדם. 


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 5 חל"מ כ-TWA; ‏‏ 10 חל"מ כ-STEL; ‏ (עור); ‏‏ קרצינוגניות: A2 (מסרטן קרוב לודאי בבני אדם).
MAK: 3.2 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: II(2); skin absorption (H); carcinogen category: 4; pregnancy risk group: C.
EU-OEL: 6.4 mg/m3, 1 ppm as TWA; 32 mg/m3, 5 ppm as STEL; (skin) 

סביבה
החומר מזיק לאורגניזמים החיים במים. יש להימנע משחרור לסביבה בגלל השפעתו על שכבת האוזון. 

הערות
שתיית משקאות אלכוהוליים מגבירה את ההשפעות המזיקות של החומר.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אזהרת הריח במקרה של חריגה מערך גבול החשיפה אינה מספיקה.
אין להשתמש בקרבת אש או משטח חם, או במהלך ריתוך. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: T, N; R: 23/24/25-40-48/23-52/53-59; S: (1/2)-23-36/37-45-59-61 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018