« بازگشت به فهرست جستجو  
کادمیمICSC: 0020 (2005-04)
CADMIUM
CAS #: 7440-43-9
UN #: 2570
EC #: 231-152-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار ممکن است در تماس با هوا به طور خودبخود مشتعل شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با گرما یا اسیدها تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از شن خشک استفاده کنید. از پودر مخصوص استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. سردرد. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  استراحت کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. خشک نگه دارید. با گاز خنثی نگهداری کنید. از منابع اشتعال، اکسیدان ها، اسیدها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
کادمیم ICSC: 0020
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر نرم آبی-سفید فلزی توده ای یا خاکستری. انعطاف پذیر. در مواجهه با 80 درجه سلسیوس، شکننده می شود. در مواجهه با هوای مرطوب کدر می شود. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با اسیدها واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. غبار با اکسیدان ها، آزید هیدروژن، روی، سلنیوم و تلوریم واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: Cd
جرم اتمی: 112.4
نقطه جوش: 765 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 321 درجه سلسیوس
چگالی : 8.6 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
دمای اشتعال خودبخودی: 250 درجه سلسیوس (غبار فلز کادمیوم) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
دمه (فیوم) برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق دمه (فیوم)ها ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. استنشاق دمه (فیوم)ها ممکن است باعث تب دمه (فیوم) فلزی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به نقص کلیه شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (شامل ترکیبات غیر آلی آن، کسر قابل استنشاق): جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3A؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 0.001mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
با عوامل اطفا حریق مانند آب، کف، دی اکسید کربن و هالون ها به شدت واکنش نشان می دهد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
لباس کار را به خانه نبرید.
شماره های UN و گروه بسته بندی بر اساس شکل فیزیکی ماده تغییر خواهد کرد.
حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.004mg/m3 تا تاریخ 11 جولای 2027 مجاز است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018