« vissza a keresési eredmény listához  
KRIZOTILICSC: 0014 (2010 november)
Azbeszt, krizotil
Fehér azbeszt
Szerpentin krizotil
CAS #: 12001-29-5
ENSZ #: 2590

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon légzésvédőt. Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
Rákot okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
KRIZOTIL ICSC: 0014
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR, SZÜRKE, ZÖLD VAGY SÁRGÁS ROSTOS SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Mg3Si2H4O9 / Mg3(Si2O5)(OH)4
Molekulatömeg: 554
Olvadáspont: Nincs; lebomlik (lásd Megjegyzések)
Sűrűség: 2.2-2.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése azbesztózist (tüdőfibrózis), mellhártya plakkokat, megvastagodást és beszűrődést okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. Ez az anyag tüdőrákot, mezoteliómát, gége és petefészek rákot okoz embernél. Korlátozott bizonyíték van arra, hogy az anyag vastagbél, végbél, garat vagy gyomor rákot okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 rost/cm³ mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 1.
EU-OEL: 0.1 rost/ml mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag hőellenálló 500°C-ig és teljesen lebomlik 1000°C hőmérsékleten.
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak az azbeszt más formáira is.
Más CAS szám: 132207-32-0 .
A TLV érték olyan rostokra vonatkozik, amelyeknek hossza nagyobb, mint 5 µm és hossz - keresztmetszet aránya egyenlõ vagy nagyobb, mint 3:1, membrán filter módszerrel meghatározva, 400-450 X nagyítással (4-mm objektív) fáziskontraszt megvilágítással. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: Szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációi munkahelyi levegőben megengedett határértékei
2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/m³-ben
ÁK: 0,1 rost/cm³ (idővel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva).
Jellemző tulajdonságai: k(rákkeltő: 1/A)
EU szerinti osztályozás:1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-013-00-6; VESZÉLY; H350 H372  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-48/23; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019