ILO Home
Go to the home page
Site map | Contact us Français | Espańol
view in a printer-friendly format »

Mining and quarrying - 1 entry found

Your search criteria are

  • Country / Organization: Slovak Republic
  • Mining and quarrying

2002

CIS 02-515 Order No.117/2002 of 20 Feb. 2002 on the minimum safety and health requirements of workers in the mining industry [Slovak Republic]
Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 20. februára 2002 o minimálnych požiadavkách na bezpečnost' a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov [in Slovak]
This Order (entry into force: 1 Apr. 2002) establishes the minimum requirements for the protection of the safety and health of workers in mines and related industries.
Zbierka zákonov slovenskej republiky, 13 Mar. 2002, No.49, p.1322-1335.
http://www.bozpo.sk/bezpecnost/predpis/117_02.pdf [in Slovak]