ILO Home
Go to the home page
Site map | Contact us Français | Espańol
view in a printer-friendly format »

Personal protection - 1 entry found

Your search criteria are

  • Country / Organization: Slovak Republic
  • Personal protection

2001

CIS 01-934 Order No.159/2001 of 19 Apr. 2001 of the Government on the minimum safety and health requirements for the use of personal protective equipment [Slovak Republic]
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. apríla 2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov [in Slovak]
This Order defines the minimum safety and health requirements for personal protective equipment worn in the workplace.
Zbierka zákonov slovenskej republiky, 1 May 2001, No.67, p.1763-1769.
http://www.bozpo.sk/159_01.htm [in Slovak]