ILO Home
Go to the home page
Site map | Contact us Français | Espańol

CISDOC database

Document ID (ISN)77231
CIS number 01-926
ISSN - Serial title Sbírka zákonů
Year 2001
Convention or series no.
Title Notification No.89/2001 of the Ministry of Health defining the classification of occupations, fixing biological exposure limits and establishing the requirements for the notification of work with asbestos and biological agents [Czech Republic]
Original title Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze 15.2.2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní horodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli [in Czech]
Bibliographic information 28 Feb. 2001, No.35, p.2657-2671.
Internet access http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb035-01.pdf [in Czech]
Abstract This notification defines four categories of occupations according to the level of workplace health hazard. It announces the requirements for the notification of work involving asbestos, risk of asbestos exposure and work with biological agents. In annex: biological exposure limits connected with exposure to certain chemical substances.
Descriptors (primary) Czech Republic; hazard evaluation; physical hazards; biological hazards; chemical hazards
Descriptors (secondary) asbestos; law; biological threshold limits
Document type A - Laws, regulations, directives
Country / State or ProvinceCzech Republic
Subject(s) Laws
Broad subject area(s) General safety, health and conditions of work
Browse category(ies) Biological hazards
Risk evaluation