Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці

Declaracion | 18 de junio de 1998