Deklarácia MOP o základných zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia

Déclaration | 18 juin 1998