Декларација МОР-a о основним принципима и правима на раду и нјена примјена и праћење

ILO Declaration | 18 June 1998