A munka világára vonatkozó alapvet˙ elvekr˙l és jogokról szóló ILO nyilatkozat és a nyilatkozat követ˙ eljárása

Declaracion | 18 de junio de 1998