Rahvusvahelise Töörganisatsiooni deklaratsioon aluspõhimõtete ja –õiguste kohta tööl ning selle järgimismehhanism

Déclaration | 18 juin 1998