lige løn for lige arbejde Uanset køn en trin for trin guide H å n d bog i a r b e j d s v u r d e r i n g

Danish translation of "Promoting Equity: Gender neutral job evaluation for equal pay - A step-by-step guide"

denne håndbog skal bruges ved implementeringen af princippet om lige løn
for arbejde af samme værdi, således som det er fastlagt i ilo’s konvention nr.
100 om lige løn for arbejde af lige værdi. den er i overensstemmelse med tillægget
til ilo’s declaration on fundamental Principles and rights at Work og
især helhedsrapporterne fra 2003 og 2007, der omhandler lighed på arbejdspladsen.
den er tænkt som et redskab, der skal bruges til at fremme princippet
i mange forskellige arbejdsmiljøer.
indtil dato er ilo-konvention nr. 100, der blev vedtaget i 1951, ratificeret af 167
lande. trods denne brede konsensus om det bærende princip, vedbliver lønforskellen
for kvinder og mænd stadig med at være en udbredt realitet på arbejdsmarkedet.
nyere statistiske undersøgelser har påvist, at denne forskel ses
i lande med meget forskelligartede økonomiske strukturer, og selvom forskellen
bliver mindre og mindre i de fleste af disse lande, så skrider processen meget
langsomt frem. forskellen fastholdes på trods af de væsentlige uddannelsesog
arbejdsmæssige gevinster, som kvinder har opnået.