Проект Резолюції Агресія Російської Федерації проти України з точки зору мандату Міжнародної організації праці (МОП)

Переклад резолюції, ухваленої Адміністративною радою МОП 23 березня 2022 р.

u GB.344 1

Проект Резолюції1 (переглянутий 22 березня 2022 року)


Агресія Російської Федерації проти України з точки зору мандату Міжнародної організації праці (МОП)

Адміністративна Рада Міжнародного бюро праці,

Нагадуючи про прийняття резолюції Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/ES-11/1) під назвою «Агресія проти України» 2 березня 2022 року та резолюції Ради ООН з прав людини (A/HRC/49/L.1) 4 березня 2022 року про ситуацію щодо прав людини в Україні внаслідок агресії Російської Федерації;

Вітаючи створення Комісії з розслідування відповідно до згаданої вище резолюції Ради ООН з прав людини;

Вітаючи юридично обов’язкову ухвалу Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи, яка зобов’язує Російську Федерацію негайно призупинити військову операцію, яку вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України;

Урочисто підтверджуючи принцип, закріплений в Конституції МОП, що загальний і тривалий мир може бути встановлений лише за умови, що він ґрунтується на соціальній справедливості;

Нагадуючи, що у Декларації Століття про майбутнє сфери праці визнається, що «досвід минулого століття підтвердив, що безперервні та узгоджені дії урядів та представників роботодавців і працівників мають важливе значення для досягнення соціальної справедливості, демократії та сприяння загальному і тривалому миру»;

Нагадуючи про Рекомендацію щодо зайнятості та гідної праці заради миру та стійкості, 2017 (№ 205), зокрема щодо врахування наслідків та довготривалого впливу конфліктів на бідність та розвиток, права людини, трудові права та гідність, гідну працю та сталий розвиток підприємств;

Нагадуючи також, що у Декларації століття було визнано, що тривала бідність, нерівність і несправедливість, конфлікти, лиха та інші надзвичайні гуманітарні ситуації в багатьох частинах світу становлять загрозу економічному та соціальному прогресу та забезпеченню спільного процвітання та гідної праці для всіх;

Підтримуючи заяву Генерального директора МОП від 3 березня 2022 року, в якій він підтвердив, що агресія Російської Федерації проти України є грубим зневажанням місії Організації щодо сприяння миру через соціальну справедливість, і що серед перших її жертв буде працююче населення;

u GB.344 2

Висловлюючи серйозне занепокоєння повідомленнями про жертви серед цивільного населення та напади на цивільні об’єкти, а також тяжкими наслідками для працівників та роботодавців, які ризикують своїм життям заради продовження роботи та діяльності, у тому числі під час нападів на лікарні, школи, транспорт, підприємства та атомні електростанції, що ще більше посилюється відсутністю гуманітарного доступу;

Висловлюючи також серйозне занепокоєння з приводу руйнівного впливу та трагічних наслідків агресії для безпеки та засобів до існування роботодавців, працівників та їхніх сімей в Україні, а також щодо довгострокового негативного впливу на ринок праці та економіку України, спричиненого вимушеним переміщенням робочої сили та знищенням робочих місць, критичної цивільної інфраструктури та шкіл;

Визнаючи серйозний вплив на спроможність роботодавців в Україні забезпечувати гідну працю та стабільність своїх підприємств, і схвалюючи волонтерські зусилля роботодавців;

Схвалюючи щедру та масштабну підтримку та волонтерські зусилля профспілкових та громадських об’єднань, спрямовані на надання допомоги нужденним;

Висловлюючи, у цей найскладніший час, непохитну підтримку тристороннім учасникам в Україні – працівникам, роботодавцям та її демократично обраному уряду;

Висловлюючи жаль з приводу впливу на персонал МБП в Україні та його роботу з реалізації Програми гідної праці для України та програм співпраці в галузі розвитку;

Визнаючи величезні масштаби внутрішньо переміщених осіб та біженців, переважно жінок, дітей та людей похилого віку, змушених залишити свої домівки, робочі місця, підприємства, громади та країну у пошуках безпеки, що призвели до гуманітарної катастрофи, яка суттєво вплинула на сусідні з Україною країни та інші країни по всьому світу;

Висловлюючи сильне занепокоєння щодо потенційного впливу цієї агресії на зростання глобальної продовольчої та енергетичної небезпеки, із зростанням цін на продовольство та енергоносії та ризиками зростання бідності та нерівності в кількох регіонах світу;

Заявляє, що агресія Російської Федерації, яка триває, за підтримки білоруського уряду проти України, є вкрай несумісною з цілями та завданнями Організації, а також принципами, які визначають членство в МОП;

Закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно припинити агресію, вивести свої війська з України, припинити страждання, яких вона завдає народу України, а також утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози чи застосування сили проти будь-якої держави-члена та стати на шлях мирного врегулювання відповідно до Статуту ООН та міжнародного права;

Просить Міжнародне бюро праці приєднатися до решти системи Організації Об'єднаних Націй у наданні всієї можливої ​​допомоги тристороннім учасникам в Україні в рамках компетенції МОП;

Вимагає від усіх сторін забезпечити безпечний і безперешкодний прохід до безпечних місць призначення за межами України, у тому числі для моряків, і закликає забезпечити негайний, безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ для нужденних;

Закликає всіх Членів вжити заходів відповідно до національного та застосовного міжнародного права для захисту та забезпечення трудових прав та безпечного середовища для всіх тих, хто залишає Україну, зокрема всіх тих, хто перебуває у вразливому становищі;

u GB.344 3

Просить Міжнародне бюро праці співпрацювати з тристоронніми учасниками у розробленні програм, що відповідають мандату МОП, для підтримки тих, хто залишив Україну, та тристоронніх учасників в Україні;

Звертається до всіх учасників із наполегливим закликом розглянути питання про вжиття відповідних заходів, щоб закликати Російську Федерацію до повного дотримання своїх обов’язків та зобов’язань, що випливають із членства в МОП, а також припинити порушення та зловживання, що перешкоджають реалізації трудових прав в Україні;

Вирішує, захищаючи технічне співробітництво або допомогу МОП усім іншим країнам, які входять до компетенції Групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Європи та Центральної Азії, тимчасово призупинити технічне співробітництво або допомогу МОП Російській Федерації, за винятком гуманітарної допомоги, допоки не буде погоджено й запроваджено рішення про припинення вогню та мирне врегулювання;

Просить Міжнародне бюро праці вивчити варіанти збереження технічного співробітництва або допомоги всім іншим країнам вищезгаданого регіону, включно з можливістю переміщення Групи технічної підтримки з питань гідної праці і бюро МОП для країн Східної Європи та Центральної Азії поза межі Російської Федерації;

Постановляє призупинити запрошення Російської Федерації до участі в усіх дискреційних зустрічах, таких як технічні та експертні наради, конференціях та семінарах, склад яких визначається Адміністративною Радою; та

Вирішує продовжувати займатися цим питанням і просить Генерального директора стежити за ситуацією в Україні та подати на розгляд 345-ї сесії (червень 2022 року) Адміністративної Ради звіт про застосування цієї Резолюції, включно з необхідними рекомендаціями щодо подолання впливу агресії Російської Федерації, що триває, на діяльність, мандат і тристоронніх учасників МОП в Україні.